బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్’ సెక్స్ అప్లికేషన్

|

వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్న ఇది వాస్తవం. ప్రపంచంలోని అనేక మంది స్మార్ట్‌ఫోన్ యూజర్లు తమకు సంబంధించి అనేక నిత్యావసర కార్యకలాపాలను కేవలం తమ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ద్వారానే చక్కబెట్టుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు: ఓ కాల్ ట్యాక్సీని బుక్ చేసుకునేందుకు టన్నులు కొద్ది అప్లికేషన్‌లు లభ్యమవుతున్నాయి. సూటిగా మనం చర్చించుకోబోయే విషయానికి వచ్చేద్దాం...

 

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది. పేరు ‘ప్యూర్'. ఈ ఆన్‌‌లైన్ అప్లికేషన్ సాయంతో వేగవంతంగా, సురక్షితంగా ఇంకా ఏ విధమైన ఒప్పందాల లేకుండా సెక్స్ భాగస్వాములను వెదికిపట్టుకోవచ్చు. ఫోన్‌లోని జీపీఎస్ వ్యవస్థ ఆధారంగా ఈ అప్లికేషన్ స్పందిస్తుంది. ఈ అప్లికేషన్‌ను యాక్టివేట్ చేసుకున్న వినియోగదారు తమకు సమీపంలో ఉన్న సెక్స్ పార్టనర్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు.

వారిలో నచ్చిన వారికి రిక్వెస్ట్ పంపుకోవచ్చు. సదరు రిక్వెస్టుకు అవతలి భాగస్వామి స్పందించినట్లయితే. ఇద్దరూ ప్రత్యేక మీటింగును ఏర్పాటు చేసుకుని తమ వాంఛను తీర్చుకోవచ్చు. ఈ ఓపెన్ సెక్స్ ప్యూర్ అప్లికేషన్‌లో వినియోగదారులు నెరపిని లావాదేవీలు, పంపుకున్న ఫోటోలకు సంబంధించిన సమాచారం 60 నిమిషాల తరువాత డిలీట్ కాబడుతుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన అప్లికేషన్‌ను ఈ నెలలోనే బ్రిటన్ దేశంలో ఆవిష్కరించనున్నారు. అంతకాన్న ముందుగా యాపిల్ నుంచి అనుమతి పొందాల్సి ఉంది. ఈ యాప్‌ను పొందాలనుకునే బ్రిటన్ యూజర్లు ఒక్కో రోజుకు $9.99 (£6.37) నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

మీరు ఎంపిక చేసుకోబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇంకా ట్యాబ్లెట్ పీసీకి సంబంధించిన ధరలను ఇక్కడ క్లిక్‌చేసి చూసుకోండి.

వివిధ మోడళ్ల స్మార్ట్ ఫోన్ లకు సంబంధించిన ఫోటో గ్యాలరీల కోసం క్లిక్ చేయండి.

 బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్’ సెక్స్ అప్లికేషన్

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్’ సెక్స్ అప్లికేషన్

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది. పేరు ‘ప్యూర్'. ఈ ఆన్‌‌లైన్ అప్లికేషన్ సాయంతో వేగవంతంగా, సురక్షితంగా ఇంకా ఏ విధమైన ఒప్పందాల లేకుండా సెక్స్ భాగస్వాములను వెదికిపట్టుకోవచ్చు.

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్’ సెక్స్ అప్లికేషన్

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్’ సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది. పేరు ‘ప్యూర్'. ఈ ఆన్‌‌లైన్ అప్లికేషన్ సాయంతో వేగవంతంగా, సురక్షితంగా ఇంకా ఏ విధమైన ఒప్పందాల లేకుండా సెక్స్ భాగస్వాములను వెదికిపట్టుకోవచ్చు.

 

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్’ సెక్స్ అప్లికేషన్
 

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్’ సెక్స్ అప్లికేషన్

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

 

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

 

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

 

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

 

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

 

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

 

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

బ్రిటన్ వాసుల కోసం ‘ప్యూర్' సెక్స్ అప్లికేషన్

గెట్‌ప్యూర్ సంస్థ సరికొత్త సెక్స్ ఆన్ డిమాండ్ అప్లికేషన్‌తో ముందుకొచ్చింది.

 

Best Mobiles in India

ఉత్తమ ఫోన్లు

న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X