ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

|

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్రఅంతరాయి ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది వాటిని క్రింది స్లైడ్‌షోలో చూడొచ్చు.......

 

 ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయి ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

 ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!
 

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర  అంతరాయి ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయి ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది. వాటిని క్రింది స్లైడ్‌షోలో చూడొచ్చు.......

 ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయి ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది. వాటిని క్రింది స్లైడ్‌షోలో చూడొచ్చు.......

 ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

 ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయి ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

 ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయి ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయి ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

 

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది.

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

ట్విట్లర్‌లో ముంబై నగరం... రోడ్లన్ని జలమయం!

నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం ముంబై జనజీవనాన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమ్యాయి. రోడ్లు పై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచిపోవటంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈదుర గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేల కూలాయి. దక్షిణ ముంబై ఇంకా శివారు ప్రాంతాల్లో 32 నుంచి 36.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వచ్చే 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. వర్షం ధాటికి నీట మునిగిన పలు ప్రాంతాలను ముంబై వాసులు తమ కెమెరాలలో బంధించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది. వాటిని క్రింది స్లైడ్‌షోలో చూడొచ్చు.......

Most Read Articles
Best Mobiles in India

ఉత్తమ ఫోన్లు

న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X