ఒకే మౌస్‌తో 4 కంప్యూటర్‌లను ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చా..?

Posted By:

ఒక్క మౌస్‌తో నాలుగు కంప్యూటర్‌లను ఆపరేట్ చెయ్యటం సాధ్యమేనా..? mouse without borders (మౌస్ వితవుట్ బోర్డర్స్) సాఫ్ట్‌వేర్‌తో ఈ ప్రక్రియ సాధ్యమే. ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ సాయంతో కేవలం మౌస్‌ను మాత్రమే కాదు కీబోర్డ్‌ను నాలుగైదు పీసీలకు అనుసంధానించుకోవచ్చు. ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ డౌన్‌లోడింగ్ పూర్తిగా ఉచితం. అదనపు హార్డ్‌వేర్ అవసరం లేదు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ను పీసీల్లో ఇన్‌స్టాల్ చేసి సూచనలను పాటిస్తే సరి. ఈ అత్యాధునిక పరిజ్ఞానం సాయంతో ఒకే మౌస్, ఒకే కీబోర్డును నాలుగు కంప్యూటర్లకు షేర్ చేసుకోవచ్చు.

vedio url:

'; $('.assigned_video').html(video); } function generateYoutubeVideo(vid_id) { video = ''; $('.assigned_video').html(video); } function googleAnalyticsListicleCode(){ var main_url = $('link[rel="canonical"]').attr("href"); var url = document.location.href; var pattern = 'https://'+window.location.hostname; url = url.replace(pattern,""); var title=document.title; ga("gizbotte.send", { hitType: "pageview", page: url, location:main_url }); ga("rosgizbot.send", { hitType: "pageview", page: url, location:main_url }); if(ga_author_name != undefined && ga_author_name != ""){ ga('gizbotte.set','dimension1',ga_author_name); } // for comscore url = document.location.href; var jcode = 'var _comscore = _comscore || []; var comscoreParams = { c1: "2", c2: "7732551", c3: "", c4: "'+url+'", c5: "", c6: "", c15: "" }; _comscore.push(comscoreParams); var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el);'; setTimeout(jcode,500); // for quantacast var _qevents = _qevents || []; (function() { var elem = document.createElement('script'); elem.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://secure" : "http://edge")+ ".quantserve.com/quant.js"; elem.async = true; elem.type = "text/javascript"; var scpt = document.getElementsByTagName('script')[0]; scpt.parentNode.insertBefore(elem, scpt); })(); _qevents.push( { qacct:"p-yjta2aSVPaHEL"} ); window.google_analytics_uacct = "UA-110466-95"; } if ($('#containerMain').length > 0) { var video; var videoiddiv = document.getElementById("containerMain"); var vedio_info = videoiddiv.getAttribute('data-video-info'); if (vedio_info) { var vidarr = vedio_info.split(","); var vid_type=vidarr[1]; var vid_id=vidarr[0]; switch (vid_type) { case '1': generateVenunoVideo(vid_id); break; case '2': generateDailyMotionVideo(vid_id); break; case '3': generateYoutubeVideo(vid_id); break; } } } if($('.galleryWrapperPhotos').length > 0){ var embedIds = $('.galleryWrapperPhotos').attr('data-gallery_id'); var content_id = $("#container").attr('data-content_id'); content_id = pad(content_id,6); console.log(content_id+"CONTENT IDDDDD"); var photogalarray = embedIds.split(','); var iframecontent; $('.galleryWrapperPhotos').append("MOST VIEWED PHOTO GALLERIES"); photogalarray.forEach(function(photoitem) { var divstart; divstart = document.createElement('div'); //divstart.setAttribute("id", "photos_grid"+photoitem); //divstart.setAttribute("class", "listicalSliderContainer"); divstart.setAttribute("data-url", "articlephotos-pf"+photoitem+"-"+content_id); var divstartgal; divstartgal = document.createElement('div'); divstartgal.setAttribute("class", "embed_photos_container"); divstartgal.setAttribute("data-album-id", photoitem); divstartgal.setAttribute("data-host", "gallery.gizbot.com"); $('.galleryWrapperPhotos').append(divstart); divstart.appendChild(divstartgal); }); /* $('.listicalSliderContainer').each(function(idx, ele){ $(ele).attr('id','slider'+idx); });*/ //console.log(iframecontent); } !function(){$("div.embed_photos_container").length>0&&(hostArr=[],$("div.embed_photos_container").each(function(){var t=$(this).attr("data-host");if(0==!!(hostArr.indexOf(t)+1)){hostArr.push(t);var o=document.createElement("script");switch(o.type="text/javascript",o.async=!0,t){case"photos.filmibeat.com":o.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"photos.filmibeat.com/js/photos-embed-min.js";break;case"www.drivespark.com":o.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"www.drivespark.com/scripts/gallery/js/photos-embed-min.js";break;case"photos.boldsky.com":o.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"photos.boldsky.com/js/photos-embed-min.js";break;case"gallery.gizbot.com":o.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"gallery.gizbot.com/js/photos-embed-min.js";break;case"gallery.oneindia.com":o.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"gallery.oneindia.com/js/photos-embed-min.js";break;case"wallpapers.filmibeat.com":o.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"wallpapers.filmibeat.com/js/photos-embed-min.js"}var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(o,e)}}))}(); }); }); }catch(err){ console.log("userAgent Block : "+err); }