భారత సరిహద్దులో ఫైటర్ రోబోట్లు.. త్వరలో

|

దేశ సరిహద్దు భద్రతను మరింత పటిష్టం చేసే కమ్రంలో భవిష్యత ప్రణాళికగా ఫైటర్ రోబోట్లను రూపొందిస్తున్నట్లు డీఆర్‌డీఓ నూతన ఛీఫ్ అవినాష్ చందర్ పీటీఐకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. శక్తివంతమైన ఇంటెలీజెన్స్ వ్యవస్థతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ రోబోట్లు సరిహద్దు భద్రతను మరింత కఠినతరం చేయగలవని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేసారు. ఈ తరహా రోబట్లను పలు దేశాలు ఇప్పటికే ఉపయోగించుకుంటున్నట్లు అవినాష్ గుర్తుచేసారు.

 

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

 భారత సరిహద్దులో ఫైటర్ రోబోట్లు.. త్వరలో

భారత సరిహద్దులో ఫైటర్ రోబోట్లు.. త్వరలో

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!
 

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

 ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

 భారత సరిహద్దులో ఫైటర్ రోబోట్లు.. త్వరలో

భారత సరిహద్దులో ఫైటర్ రోబోట్లు.. త్వరలో

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

ఈ రోబోట్లను చూస్తే షాకవుతారు!!

మానవ నిర్మిత రోబోలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. అది ఎంతాలో అంటే విగ్రహాలు నిర్మించి ఫోటోలు దిగేంత. జపాన్.. రష్యా.. ఫ్రాన్స్.. లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన జెయింట్ రోబోట్ విగ్రహాలు హాలివుడ్ రేంజ్‌లో సినిమా సెట్టింగ్‌లను తలపిస్తు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. వినూత్న ఆకారాల్లో నిర్మించబడని ఈ రోబోట్‌లు చూపరులను మంత్రముగ్థులను చేస్తున్నాయి. వాటిని మీరూ ఓ లుక్కేస్కోండి...

Best Mobiles in India

ఉత్తమ ఫోన్లు

న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X