ఈ కంపెనీలో కుక్కలకు ఉద్యోగాలు

|

తన ఉత్పత్తి జనంలోకి తీసుకువెళ్లే క్రమంలో ఓ టెక్ కంపెనీ నైపుణ్యం కలిగిన కుక్కలను ఉద్యోగంలో చేర్చుకుంది. ఆ ఉత్పత్తిని జనంలోకి తీసుకువెళ్లే క్రమంలో ఆ శునకాలు చేసిన పని ఏంటో తెలుసా..? చాటింగ్ ఇంకా సహకార సర్వీసులను అందించే కంపెనీ యునీసన్ (Unison) తన ప్రత్యర్థి కంపెనీ అయిన యామర్ (Yammer)తో పోటీపడే క్రమంలో మూడు కుక్కలను ఉద్యోగంలో చేర్చుకుంది. తమ యజమాని ఉత్పత్తికి రేటింగ్ ను పెంచే క్రమంలో ఆ కుక్కలు ఇలా స్పందించాయి...

 

జంతు ప్రేమికులా.. అయితే, ఈ శీర్షిక మీ కోసమే. ముద్దు ముద్దు మూగ జీవాలను సాంకేతికతతో మమేకం చేస్తూ సృష్టించిన పేరడీలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అలరిస్తాయి. మీ ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువులు ఇలాంటివే అయితే అవి చేసే చిలిపి చేష్టలను క్రింది కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాతో పంచుకోవచ్చు.

ఈ కంపెనీలో కుక్కలకు ఉద్యోగాలు

ఈ కంపెనీలో కుక్కలకు ఉద్యోగాలు

చాటింగ్ ఇంకా సహకార సర్వీసులను అందించే కంపెనీ యునీసన్ (Unison) తన ప్రత్యర్థి కంపెనీ అయిన యామర్ (Yammer)తో పోటీపడే క్రమంలో మూడు కుక్కలను ఉద్యోగంలోచేర్చుకుంది. తమ యజమాని ఉత్పత్తికి రేటింగ్ ను పెంచే క్రమంలో ఆ కుక్కలు ఇలా స్పందించాయి...

 

 ఈ కంపెనీలో కుక్కలకు ఉద్యోగాలు

ఈ కంపెనీలో కుక్కలకు ఉద్యోగాలు

చాటింగ్ ఇంకా సహకార సర్వీసులను అందించే కంపెనీ యునీసన్ (Unison) తన ప్రత్యర్థి కంపెనీ అయిన యామర్ (Yammer)తో పోటీపడే క్రమంలో మూడు కుక్కలను ఉద్యోగంలోచేర్చుకుంది. తమ యజమాని ఉత్పత్తికి రేటింగ్ ను పెంచే క్రమంలో ఆ కుక్కలు ఇలా స్పందించాయి...

 ఈ కంపెనీలో కుక్కలకు ఉద్యోగాలు
 

ఈ కంపెనీలో కుక్కలకు ఉద్యోగాలు

చాటింగ్ ఇంకా సహకార సర్వీసులను అందించే కంపెనీ యునీసన్ (Unison) తన ప్రత్యర్థి కంపెనీ అయిన యామర్ (Yammer)తో పోటీపడే క్రమంలో మూడు కుక్కలను ఉద్యోగంలో చేర్చుకుంది. తమ యజమాని ఉత్పత్తికి రేటింగ్ ను పెంచే క్రమంలో ఆ కుక్కలు ఇలా స్పందించాయి...

 

చిలిపి జంతువుల ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి

చిలిపి జంతువుల ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి

ముద్దు ముద్దు మూగ జీవాలను సాంకేతికతతో మమేకం చేస్తూ సృష్టించిన పేరడీలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అలరిస్తాయి. మీ ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువులు ఇలాంటివే అయితే అవి చేసే చిలిపి చేష్టలను క్రింది కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాతో పంచుకోవచ్చు.

 

 

చిలిపి జంతువుల ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి

చిలిపి జంతువుల ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి

జంతు ప్రేమికులా.. అయితే, ఈ శీర్షిక మీ కోసమే. ముద్దు ముద్దు మూగ జీవాలను సాంకేతికతతో మమేకం చేస్తూ సృష్టించిన పేరడీలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అలరిస్తాయి. మీ ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువులు ఇలాంటివే అయితే అవి చేసే చిలిపి చేష్టలను క్రింది కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాతో పంచుకోవచ్చు.

 

 

చిలిపి జంతువు ఏ చేస్తున్నాయో చూడండి

చిలిపి జంతువు ఏ చేస్తున్నాయో చూడండి

జంతు ప్రేమికులా.. అయితే, ఈ శీర్షిక మీ కోసమే. ముద్దు ముద్దు మూగ జీవాలను సాంకేతికతతో మమేకం చేస్తూ సృష్టించిన పేరడీలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అలరిస్తాయి. మీ ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువులు ఇలాంటివే అయితే అవి చేసే చిలిపి చేష్టలను క్రింది కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాతో పంచుకోవచ్చు.

చిలిపి జంతువు ఏ చేస్తున్నాయో చూడండి

చిలిపి జంతువు ఏ చేస్తున్నాయో చూడండి

జంతు ప్రేమికులా.. అయితే, ఈ శీర్షిక మీ కోసమే. ముద్దు ముద్దు మూగ జీవాలను సాంకేతికతతో మమేకం చేస్తూ సృష్టించిన పేరడీలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అలరిస్తాయి. మీ ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువులు ఇలాంటివే అయితే అవి చేసే చిలిపి చేష్టలను క్రింది కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాతో పంచుకోవచ్చు.

 

చిలిపి జంతువులు ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి

చిలిపి జంతువులు ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి

జంతు ప్రేమికులా.. అయితే, ఈ శీర్షిక మీ కోసమే. ముద్దు ముద్దు మూగ జీవాలను సాంకేతికతతో మమేకం చేస్తూ సృష్టించిన పేరడీలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అలరిస్తాయి. మీ ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువులు ఇలాంటివే అయితే అవి చేసే చిలిపి చేష్టలను క్రింది కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాతో పంచుకోవచ్చు.

చిలిపి జంతువులు ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి

చిలిపి జంతువులు ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి

జంతు ప్రేమికులా.. అయితే, ఈ శీర్షిక మీ కోసమే. ముద్దు ముద్దు మూగ జీవాలను సాంకేతికతతో మమేకం చేస్తూ సృష్టించిన పేరడీలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అలరిస్తాయి. మీ ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువులు ఇలాంటివే అయితే అవి చేసే చిలిపి చేష్టలను క్రింది కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాతో పంచుకోవచ్చు.

Best Mobiles in India

ఉత్తమ ఫోన్లు

న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X