టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

|

సినిమాలను ఇష్టపడే వారు వివిధ రకాలు ఉంటారు. వినోదం కోసం సినిమాలకు వెళ్లే వాళ్లు కొంత మంది అయితే విజ్ఞానం కోసం సినిమాలకు వెళ్లే వాళ్లు మరి కొందరు. ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

సినిమా గాడ్జెట్లు...

రోబో సినిమాలో 'చిట్టిరోబో' మీకు గుర్తుంది కదండి. సినిమా విజయంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన చిట్టిరోబో పాత్రను అత్యంత సాంకేతిక విలువలతో దర్శకుడు శంకర్ మలచటం విశేషం. రోబో తరహాలనే అనేక హాలివుడ్, బాలీవుడ్ చిత్రాలు ఉన్నతమైన సాంకేతిక విలవులను కలిగి ప్రేక్షక ఆదరణను చొరగున్నాయి. జేమ్స్‌బాండ్ చిత్రాల తరహాలో వివిధ శక్తులతో కూడిన గాడ్జెట్‌లను హిరోల ఆయుధాలగా చూపించి సినిమాలను గత కొంత కాలంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్, ట్రాన్స్‌పోర్టర్స్, టైమ్-మెచీన్, స్టార్-వార్స్, రోబోట్స్, రా-వన్, ఐరన్ మ్యాన్, క్రిష్, మెమరీ వైప్, మిస్టర్ ఇండియా, ప్రోటాన్, గన్, సెరిబ్రో వంటి సైన్స్‌ఫిక్షన్ సినిమాల్లో వినియోగించిన సాంకేతికత సహజత్వానికి మరింత దగ్గరగా ఉంటుంది. 20 అత్యుత్తమ సినిమా గాడ్జెట్ ల కోసం ఈ లింక పై క్లిక్ చేయండి.

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

1.) TRON: Legacy

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

2. The Social Network

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు
 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

3. Iron Man/Iron Man 2

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

4. Inception

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

5. Avatar

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

6. We Live in Public

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

7. WALL-E

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

8. Collapsus

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

9. Minority Report

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

టెక్నాలజీ ప్రియుల కోసం 10 అత్యుత్తమ సినిమాలు

10. 2001: A Space Odyssey

ఆధునిక విజ్ఞానాల్లో టెక్నాలజీ ఒకటి. టెక్నాలజీ గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తరగదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేటి ప్రత్యేక శీర్షికలో భాగంగా టెక్నాలజీ ప్రియుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తెరకెక్కించబడిన టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలను పరిచయం చేస్తున్నాం..

 

Best Mobiles in India

ఉత్తమ ఫోన్లు

న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X