హెచ్-1బీ వీసా ఎఫెక్ట్..అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

By Hazarath
|

విదేశీయులు అమెరికా నిరుద్యోగుల కడుపుకొడుతున్నారని ఆరోపిస్తూ హెచ్-1బీ వీసాల జారీని మరింత కఠినం చేయాలని కోరుతూ సెనెట్ ముందుకు ఓ బిల్లు వచ్చిన వేళ ఇప్పుడు అక్కడ కంపెనీలపై వేటుపడింది. దాదాపు 20 కంపెనీల్లో ఎటువంటి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకూడదని ఆ కంపెనీలను నిషేధించాలని ఆ బిల్లు చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో గతంలోనే కొన్ని కంపెనీలపై నిషేధం విధించడం జరిగింది. అయితే తాజాగా ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీలను చేర్చారు. మరి మీరు వెళ్లే కంపెనీల్లో ఈ కంపెనీలు ఉన్నాయేమో చూడండి.

అమెరికాలో ఉద్యోగమా..ఇక ఆశలు వదిలేసుకోండి !

హెచ్-1బీ వీసా ఎఫెక్ట్.. అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే
 

హెచ్-1బీ వీసా ఎఫెక్ట్.. అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 229 ఈస్ట్ 21వ వీధి, న్యూయార్క్.

నిషేధం పిరియడ్ : 10/1/2014 నుంచి 30/9/2016 వరకూ.

హెచ్-1బీ వీసా ఎఫెక్ట్.. అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

హెచ్-1బీ వీసా ఎఫెక్ట్.. అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 163 ఈ. యూనియన్ ఏవ్, ఈస్ట్ రూథర్ ఫర్డ్, న్యూజర్సీ

నిషేధం పిరియడ్ : 2/25/2015 to 2/24/2017

హెచ్-1బీ వీసా ఎఫెక్ట్.. అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

హెచ్-1బీ వీసా ఎఫెక్ట్.. అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 630 ఫ్రీడమ్ బిజినెస్ సెంటర్, సూట్ # 115, కింగ్ ఆఫ్ ప్రస్సియా, పీఏ

నిషేధం పిరియడ్: 5/11/2015 to 5/10/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 3200 టెలిఫోన్ రోడ్, హూస్టన్, టెక్సాస్

నిషేధం పిరియడ్ : 9/24/2015 to 9/23/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే
 

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 25 కామర్స్ స్ట్రీట్, సూట్ 525, నెవార్క్, న్యూజర్సీ

నిషేధం పిరియడ్ : 9/24/2015 to 9/23/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 17901 వాన్ కర్మాన్, ఏవ్ ఇర్విన్, కాలిఫోర్నియా

నిషేధం పిరియడ్ : 2/25/2015 to 2/24/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 8410 డబ్ల్యూ. థామస్ రోడ్, బిల్డింగ్ 4, సూట్ 138, ఫీనిక్స్

నిషేధం పిరియడ్ : 10/1/2014 to 9/30/2016 వరకూ.

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 2099 ఫార్చ్యూన్ డ్రైవ్, శాన్ జోస్, కాలిఫోర్నియా

నిషేధం పిరియడ్ : 4/14/2014 to 4/13/2019

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 13706 బార్క్స్ డేల్ డ్రైవ్, హెర్న్ డన్, వర్జీనియా

నిషేధం పిరియడ్ : 5/11/2015 to 5/10/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 256 జిబ్రాల్టర్ డ్రైవ్, సూట్ 155, సన్నీవేల్, కాలిఫోర్నియా

నిషేధం పిరియడ్ : 12/16/2015 to 12/15/2016

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 14711 ఎన్ఈ 29 ప్లేస్, సూట్ 110, బెల్లెవ్వే

నిషేధం పిరియడ్ : 12/16/2015 to 12/15/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 132 డబ్ల్యూ. 31 వ స్ట్రీట్, 6 ఫ్లోర్, న్యూయార్క్

నిషేధం పిరియడ్ : 10/1/2014 to 9/30/2016

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 256 జిబ్రాల్టర్ డ్రైవ్, సూట్ 150, సన్నీవేల్, కాలిఫోర్నియా

నిషేధం పిరియడ్: 12/16/2015 to 12/15/2016

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 4080, 148 అవెన్యూ ఎన్ఈ, రెడ్ మాండ్

నిషేధం పిరియడ్ : 5/11/2015 to 5/10/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 163 ఈ యూనియన్ అవెన్యూ, ఈస్ట్ రూథర్ ఫర్డ్, న్యూజర్సీ

నిషేధం పిరియడ్ : 2/25/2015 to 2/24/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 4390 యూఎస్ హెచ్ డబ్ల్యూవై 1 సూట్ 207, ప్రిన్స్ టన్

నిషేధం పిరియడ్ : 6/12/2015 to 6/11/2016

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 595 బెత్లేహం పైక్, సూట్ 106, మాంట్ గోమెరీ విల్లీ, పీఏ

నిషేధం పిరియడ్ : 2/25/2015 to 2/24/2017

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 254 రూట్ 34, ఓక్ డేల్ ప్లాజా 3, మతావన్, న్యూజర్సీ

నిషేధం పిరియడ్:10/1/2014 to 9/30/2016

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 55965 స్ట్రాంక్ జేమ్స్ రోడ్, మెన్డన్, మియామీ

నిషేధం పిరియడ్ : 4/11/2016 to 4/10/2018

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

అమెరికా నిషేధించిన కంపెనీల లిస్ట్ ఇదే

చిరునామా: 101 హడ్సన్ స్ట్రీట్, జెర్సీ సిటీ, న్యూజెర్సీ

నిషేధం పిరియడ్: 4/4/2016 to 4/3/2018

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Here Write 20 Tech companies barred from applying for H 1B visas

ఉత్తమ ఫోన్లు

న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X