ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

|

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162. మొబైల్.. ట్యాబ్లెట్.. ఐఫోడ్.. కెమెరా.. వాటర్ బాటిల్.. ఇలా అనేక వస్తువులను ఈ జాకెట్‌లో భద్రపరుచుకోవచ్చు. ట్రాపిఫార్మర్ జాకెట్ పనితీరుకు సంబంధించిన దృశ్యాలను క్రింది స్లైడ్ షోలో చూడొచ్చు.....

 

త్వరపడండి.. రూ.5,000లకే కానన్ కెమెరాలు!

టెక్ చిట్కా, మీ స్మార్ట్ ఫోన్ త్వరగా ఛార్జ్ అవ్వాలంటే: ఫోన్ వేగవంతంగా చార్జ్ అవ్వాలంటే సదరు చార్జర్‌ను నేరుగా అవుట్ లెట్‌కే అనుసంధానించండి. కంప్యూటర్ ద్వారా చార్జింగ్ అంత ఉపయుక్తమైనది కాదు. చార్జింగ్‌కు సిద్ధమయ్యే క్రమంలో ఫోన్‌లో రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్‌లను ఆఫ్ చేయటం మంచిది. ముఖ్యంగా జీపీఎస్, బ్లూటూత్ వంటి అప్లికేషన్‌లను టర్న్ ఆఫ్ చేయాలి. ఫోన్ స్ర్కీన్‌ను టర్న్ ఆఫ్ చేయండి. చార్జింగ్ సమయంలో మీ ఫోన్ వైబ్రేషన్ మోడ్‌లో ఉన్నట్లయితే సాధారణ సౌండ్ మోడ్‌కు తీసుకురండి. చార్జింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలో మ్యూజిక్ వినటం అంత శ్రేయస్కరం కాదు.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!
 

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

ఆ జాకెట్‌కు 22 జేబులు!

22జేబులతో కూడిన ట్రాపిఫార్మర్ గాడ్జెట్ జాకెట్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ప్రత్యేకమైన లాక్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండే ఈ గాడ్జెట్ స్టోరేజ్ కోట్‌ను థింక్‌గీక్ ఇంకా స్కాట్‌వెస్ట్ సంస్థలు సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో వృద్థి చేసాయి. ధర $150 ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ఈ విలువ రూ.8,162.

Best Mobiles in India

ఉత్తమ ఫోన్లు

న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X