రోబోటిక్ పాము అంటే ఇదే

Posted By:

ఇక్కడ మీకు పాములా కనిపిస్తున్న ఈ రోబోను చూశారు కదా.. ఇది అన్ని చోట్లకు రాకెట్ లెక్కన దూసుకువెళుతుంది.. దీన్ని మీకు ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తున్నా..పైపుల్లో సందుల్లో ఎక్కడికైనా సరే దూసుకెళ్ల గల సామర్ధ్యం దీని సొంతం. రోబోటిక్ లాగా చాలా ఢిపరెంట్ గా కనిపిస్తోంది కదూ..ఇంకా ఆశ్చర్యానికి కూడా గురి చేస్తోంది కదా..

రోబోటిక్ పాము అంటే ఇదే

read more పాముతో సెల్ఫీ... చచ్చి బతికాడు

ఇక్కడ మీకు పాములా కనిపిస్తున్న ఈ రోబోను చూశారు కదా.. ఇది అన్ని చోట్లకు రాకెట్ లెక్కన దూసుకువెళుతుంది.. దీన్ని మీకు ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తున్నా..పైపుల్లో సందుల్లో ఎక్కడికైనా సరే దూసుకెళ్ల గల సామర్ధ్యం దీని సొంతం. రోబోటిక్ లాగా చాలా ఢిపరెంట్ గా కనిపిస్తోంది కదూూ..ఇంకా ఆశ్చర్యానికి కూడా గురి చేస్తోంది కదా..

Read more about:
English summary
five heads snake in Tamil Nadu.
Please Wait while comments are loading...
Opinion Poll

Social Counting